Zainteresowania

Administrator danych osobowych

PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi (93-281) przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20

Kontakt do inspektora danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, PKO Leasing S.A. al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, Łódź (93-281), adres e-mail: iod@pkoleasing.pl.

Jaki zakres danych przetwarzamy?

Przetwarzamy twoje dane osobowe: imię, nazwisko, email, telefon kontaktowy oraz nazwę redakcji oraz  dziedziny zainteresowań dziennikarskich.

W jakim celu przetwarzamy twoje dane osobowe?

Bazując na legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza lub może przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 1. prowadzenia działań z zakresu public relations, w szczególności udostępniania informacji i materiałów prasowych związanych z działalnością Spółki lub podmiotów Grupy PKO Banku Polskiego SA, a także informowania o istotnych wydarzeniach z ich udziałem („Relacja”)- na podstawie zgody.
 2. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Relacją – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa, w tym z zakresu IT oraz rozliczalności podejmowanych działań w związku z Relacją – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.
Komu udostępniamy dane?

Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

    Ze względu na konieczność ochrony przed działaniem robotów internetowych, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA. W takiej sytuacji możemy możemy przekazać Google LLC dane wymagane przez ten mechanizm. Przekazywanie tych danych odbywa się zgodnie z zasadami  określonymi  w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych Tarcza Prywatności  UE-USA.

    Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom administratora, a także podmiotom przetwarzającym, na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

Prawa osoby której dane dotyczą

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do:

 1. uzyskania dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora,
 6. przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych (Prezes Urzędy Ochrony Danych Osobowych).

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:

 • do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody,
 • przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do obsługi których konieczne jest dysponowanie danymi.
Podstawa prawna:

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, jakich dotyczy Relacja.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może lub mogą być:

 1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*
  Mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach objętych zgodą.
 2. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Internetowe serwisy informacyjne PKO Leasing wykorzystują pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania, łączenia z innymi danymi posiadanymi przez PKO Leasing oraz zmiany ustawień plików cookies a także ich usuwania z przeglądarki internetowej, znajdują się w Polityce prywatności Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza potwierdzenie zapoznania się z powyższymi informacjami i zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celach marketingowych.