Udział branży leasingowej w PKB Polski i w inwestycjach (proc.)

Kontakt dla mediów

Ewelina Kaska Ekspert ds. PR PKO Leasing ewelina.kaska@pkoleasing.pl